среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie sztachetki z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Budowa sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Ploty plastikowe na plot i furtę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenie plastikowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu a także zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do budowy plotki z plastyku na plot i furtę sztachetowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak projektowane ogrodzenie z Winylu na plot i furtkę sztachetowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku kiedy planowane balustrady Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zainicjowania robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий